Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PROCEDURA REKRUTACJI I POŚREDNICTWA PRACY MARYNARZY

 

 1. Celem procedury jest pozyskiwanie załóg przez agencję InterLand świadczącą usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy na jednostki pływające pod konkretne zapotrzebowanie złożone przez armatora.
 1. Procedurę rekrutacji i pośrednictwa pracy stosuje się tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym w jej treści.
 1. Osobą realizującą przebieg procedury rekrutacji i pośrednictwa pracy jest pracownik agencji InterLand wyznaczony do pełnienia tej funkcji.
 1. Agencja InterLand będzie przeprowadzać proces rekrutacji i pośrednictwa pracy marynarzy zgodnie z niniejszą procedurą i wewnętrzną polityką rekrutacji.
 1. Rozpoczęcie procedury rekrutacji i pośrednictwa pracy rozpoczyna się od zgłoszenia zapotrzebowania na marynarza przez armatora współpracującego z agencją InterLand. Informacja o zapotrzebowaniu powinna być udokumentowana w formie pisemnej lub elektronicznej (np. wiadomość e-mail).
 1. Agencja InterLand podejmuje działania w celu znalezienia kandydata, który spełnia wymagania stawiane przez armatora statku.
 1. Agencja InterLand korzysta z własnej bazy danych dostępnych marynarzy, lub w razie konieczności podejmuje kroki w celu znalezienia osoby spełniającej wymagania spoza własnej bazy danych.
 1. Warunkiem kandydowania na stanowisko marynarza jest nadesłanie CV z aktualnym zdjęciem, lub wypełnienie aplikacji przygotowanej przez agencję InterLand.
 1. Kandydat może dostarczyć dokumenty w postaci fizycznej do biura agencji InterLand, lub elektronicznej w postaci załącznika do wiadomości e-mail.
 1. Po skompletowaniu listy potencjalnych kandydatów agencja InterLand dokonuje selekcji kandydatów spełniających wymagania stawiane przez armatora.
 1. Po wstępnej selekcji, agencja InterLand kontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz weryfikacji wymaganych na dane stanowisko:

- uprawnień

- certyfikatów

- dokumentów

- doświadczenia zawodowego.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna oraz podpisywanie umów pomiędzy marynarzem, a zainteresowanymi stronami odbywa się w biurze agencji InterLand.
 1. Na życzenie armatora agencja InterLand może wybrać jednego kandydata, lub przedstawić armatorowi listę kandydatów spełniających wymagania stawiane przez armatora.
 1. Armator jest osobą decydującą o wyborze kandydata na ubiegane stanowisko.
 1. Wybrany kandydat zostaje poinformowany o pomyślnym przebiegu rekrutacji i zostaje zaproszony do biura w celu zapoznania się z szczegółowymi warunkami pracy i podpisania umów.
 1. Agencja InterLand w trosce o wysoką jakość obsługi, będzie podejmować działania w celu poinformowania pozostałych kandydatów o zakończeniu procesu rekrutacji.
 1. Po zakończeniu procesu rekrutacji, agencja InterLand pełni formę pośrednika i w imieniu armatora spisuję umowę z wybranym kandydatem.
 1. Zatrudniony marynarz otrzymuje informację o:

- odzieży ochronnej zapewnionej przez armatora

- instrukcji dotyczącej transportu i repatriacji

- pośrednictwie w przekazywaniu miesięcznego wynagrodzenia

 1. Agencja InterLand jest odpowiedzialna za zaaranżowanie transportu marynarza do miejsca zaokrętowania i jego repatriacji.
 1. Agencja InterLand jest pośrednikiem w przekazywaniu miesięcznego wynagrodzenia pracownikom zgodnie z umowa zawartą z armatorem i zatrudnionymi marynarzami.
 1. Agencja InterLand utrzymuje kontakt z najbliższą rodziną zatrudnionego marynarza podczas jego zaokrętowania i w przypadkach koniecznych, zapewnia wsparcie w zakresie swoich kompetencji.
 1. Wszelkie dane i dokumenty związane z zatrudnieniem marynarza przechowywane są w bazach danych agencji InterLand.